Східні єдиноборства

Східні єдиноборства

Говорячи про молодих людей, що займаються практикою східних єдиноборств, ми повинні відзначити той особливий тип характеру, який складається у них під час занять і безсумнівно впливає на їх життєвий шлях. Під час тренувань відбувається не тільки процес придбання і розвитку спортивних даних, але і процес формування світоглядних рис особистості на основі світогляду народів тих країн, які стали родоначальниками кожного конкретного східного єдиноборства.

Якщо звернутися до перекладу назви того чи іншого виду східного бойового мистецтва, ми завжди побачимо слово «шлях», що передбачає «життєвий шлях людини». У той же час ми можемо констатувати, що в основі практично всіх єдиноборств Сходу лежить традиційна філософія. У неї входять три головних філософсько-релігійних вчення – буддизм, даосизм, конфуціанство. Прихильниками ідей Конфуція були закладені філософські ідеї про суворий і гармонійний соціальний порядок. Даоси дотримувалися теорії єдності людини і природи. Буддисти проповідували розвиток особистого контролю над своєю психікою. Можливо, на основі саме цих духовних принципів відбуватиметься повноцінний розвиток і самореалізація особистості в суспільстві.
Багато людей живуть без будь-яких цілей.

Для молоді, відправною точкою, стартом в життя може стати спортивний зал, в якому навчають східним бойовим мистецтвам. Необхідно розуміти, що придбання соціального досвіду не є спонтанним і не відбувається автоматично. Тут необхідні усвідомлені зусилля, спеціально спрямована діяльність. Людина не може просто взяти отримані іншими людьми знання. Кожен повинен заново «перевідкрити» ці знання для себе. Мало, та й не можливо засвоїти древній досвід в повному обсязі, але, грунтуючись на ньому, можна переглянути свої природні здібності і можливості таким чином, щоб відбулося «друге народження», народження гармонійно розвиненої людини.

Східні бойові мистецтва – це багатовимірна і багатолика система. Тут практично будь-яка дитина чи людина через бойові мистецтва може досягти задоволення багатьох життєвих потреб, доповнити або відновити свої цінності. Сьогодні набуває нового змісту відродження всіх вічних цінностей і високих ідеалів гуманізму, закладених в основу бойових мистецтв Сходу. Це відкриває абсолютно нові шляхи і можливості в оволодінні загальною культурною спадщиною.

Східні єдиноборства і бойові мистецтва таять в собі величезний виховний потенціал і тому володіють великою цінністю. Вони покликані і здатні здійснити колосальні позитивні зрушення як у фізичному, так і в емоційно-психологічному розвитку людини. Що і дає можливість народженню особистого життєвого шляху.